MAPRI PROASFALT d.o.o.

ADRESA PREDUZEĆA: Cesta dvehcesarjev 172, 1000 Ljubljana
WEB STRANICA: www.mapri.si
OPIS PREDUZEĆA
Preduzeće MapriProasfalt nudi cjelovitu izvedbu u niskogradnji sa naglaskom na izgradnji puteva i pripadajuće infrastrukture. Građevinski radovi koje nudi preduzeće uključuju pripremne radove, zemljane radove (iskope, nasipe), kolovozne konstrukcije i asfaltiranje, odvod voda (oborinska kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod), izgradnju potpornih i podržavajućih konstrukcija (betonske stijene i barijere za zaštitu od buke). Usluge MapriProasfalt d.o.o. obuhvataju pregled terena i stručno savjetovanje kod odabira asfalta u odnosu na saobraćajno opterećenje i atmosferske faktore te projektovanje odnosno dimenzionisanje asfaltnih kolovoznih konstrukcija u skladu sa željama i potrebama stranaka.
Preduzeće je 2008. godine zajedno sa partnerima osnovalo zajedničko preduzeće CP Asfalt d.o.o. za vlastitu proizvodnju asfaltnih smjesa, što mu omogućava kontrolisanje kvalitete od proizvodnje do ugradnje asfalta. Svaka asfaltna smjesa proizvedena u vlastitoj fabrici asfalta je za vrijeme proizvodnje kontrolisana, dok su rezultati istraživanja evidentirani i sačuvani. Vlastita fabrika asfalta nam obezbjeđuje neometano snabdijevanje gradilišta asfaltnim smjesama, što je za brzo i kvalitetno ugrađivanje asfalta od presudnog značenja. U oblasti asfaltiranja preduzeće MapriProasfalt d.o.o. je vrhunski osposobljeno preduzeće, koje stalno brine o modernizaciji opreme i stručnom obrazovanju kadra.
Glavne djelatnosti preduzeća
 Pored asfaltiranja preduzeće svojim klijentima nudi i izvođenje popločavanja različitim materijalima od kocki od granita, ivičnjaka, betonskih perivih ploča, kamena za popločavanje,…, usluge zimske službe i godišnjeg održavanja puteva.
 

SLOBODNA RADNA MJESTA

SLOBODNA RADNA MJESTA
  • Vozač/vozačica teških kamiona i tegljača (kod 8332);
  • zidar (kod 7112),
  • tesar (kod 7115),
  • elektromehaničar (kod 7412).
  • ako je moguće direktno dobiti radnu dozvolu (asfalter)