Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije
ADRESA: Gundulićev venac 23-25, 11000 Beograd
WEB STRANICA: www.nsz.gov.rs
E-ADRESA: sektorzapodrskuzaposljavanju@nsz.gov.rs

OPIS

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je moderan javni servis koji pruža podršku nezaposlenima u procesu aktivnog traženja posla, a poslodavcima omogućava da uspešno kreiraju kadrovsku politiku svog preduzeća nudeći najveću bazu radne snage.